سه‌شنبه 11 بهمن‌ماه سال 1390ساعت11:20 ق.ظ

  

 

مراسم دعای باران را وقتی که خشک‌سالی چندین سال ادامه پیدا کند برگزار می‌کنند. این مراسم در گاوبندی به صورت گسترده در همه روستاهای اطراف برگزار شد که این مجموعه عکس‌ از مراسم شهروندان سنی مذهب مرکز گاوبندی گرفته شده است.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

(function (i, s, o, g, r, a, m) { i['GoogleAnalyticsObject'] = r; i[r] = i[r] || function () { (i[r].q = i[r].q || []).push(arguments) }, i[r].l = 1 * new Date(); a = s.createElement(o), m = s.getElementsByTagName(o)[0]; a.async = 1; a.src = g; m.parentNode.insertBefore(a, m) })(window, document, 'script', '//www.google-analytics.com/analytics.js', 'ga'); ga('create', 'UA-40870092-3', 'auto'); ga('send', 'pageview');