شنبه 16 دی‌ماه سال 1391ساعت09:57 ق.ظاین اتوبوس در بلوار پردیس بندرعباس آتش گرفته بود که با همکاری آتش نشانی مهار شد. صاحب ماشین عقیده داشت که یکی از آشناها از سر کینه این کار را انجام داده
گزارش تصویری در خبرگزاری فارس

(function (i, s, o, g, r, a, m) { i['GoogleAnalyticsObject'] = r; i[r] = i[r] || function () { (i[r].q = i[r].q || []).push(arguments) }, i[r].l = 1 * new Date(); a = s.createElement(o), m = s.getElementsByTagName(o)[0]; a.async = 1; a.src = g; m.parentNode.insertBefore(a, m) })(window, document, 'script', '//www.google-analytics.com/analytics.js', 'ga'); ga('create', 'UA-40870092-3', 'auto'); ga('send', 'pageview');